Meist

Skautlik liikumine on vabatahtlik apoliitiline hariduslik noorte liikumine, mis on avatud kõigile, sõltumata rahvusest, rassist, soost ja usust, olles kooskõlas skautluse rajaja poolt loodud sihtide ja eesmärkidega. 

Vanusegrupid: 6-10 a. – hundud; 11-14 a. – skaudid; 15-17 a. – vanemskaudid; 18-26 – rändurid; 27-… – juhid

Skautlikuks õppemeetodiks on pidev enesekasvatuse süsteem, kus:
 järgitakse tõotust ja seadusi;
 õpitakse tegutsedes;
 tegutsetakse täiskasvanute suunamisel väikestes gruppides, arendatakse kohusetunnet ja õpetatakse skautlikku omavalitsust, mis arendab iseloomu, oskusi, iseseisvust, koostöö- ja juhtimisvõimeid ning keskkonnasäästlikku mõtteviisi;
 kasutatakse programme, mis on arendavad ja huvipakkuvad, arvestades liikmete huve, kasutades mänguelemente, praktilisi oskusi ja ühiskonna teenimist. Tegevus toimub suuremas osas looduses.

Eesti skaudiüksusi koondab organisatsioon Eesti Skautide Ühing.

Lipkond Okaskannel on üks vanimaid Eestis tegutsevaid skaudiüksusi. 
Hetkel on lipkonnas 46 liiget.

Okaskannel on tegev Väänas, Tallinnas, ja Tabasalus:
– Vääna skaudisalk Tiigrikutsud
– Tallinna skaudisalk Muumid
– Tabasalu hundurühm Kuldsed Kotkad
– Lisaks saavad lipkonna 14+ a. liikmed kokku kord kuus OK klubis kus arutatakse jagatakse infot ja kogemusi ning tehakse midagi lõbusalt motiveerivat.

Sügisel tegime lipkonna liikmetega ka toreda video:

 

Loe ka: Skautluse müüdid

 

Kindlasti on paljudel tekkinud küsimus, mida tähendab meie lipkonna nimi või kust see on üldse tulnud.

Okaskandlel on karm sünnilugu.

Lipkond oma algses koosseisus asutati Belgias, okastraatidega ümbritsetud Zedelgeimi sõjavangide laagris. See on arvatavasti maailma esimene skaudiüksus, mis sündis ja tegutses okastraatide vahel. Lipkond koosnes 130-st liikmest ning sealt tulnute seast võrsusid paljud aktiivsed skaudijuhid, kes tegutsesid väljaspool kodumaad, sest seal valitses samal ajal okupatsioon.

Kuidas „Okaskannel” nimi Eestisse jõudis?

Nagu paljudele teada, tegid endised skaudijuhid okupatsiooniaastatel ikka noortega skautlikku tööd edasi, kuid varjatult. Nii näiteks tegutsesid Keilas Noored Liiklusinspektorid, kellest ajapikku kujunesid välja liikluseetserid (eetser = eessammuja, eesmineja) ning seejärel eetserskautide lipkond, mille nimeks valitigi siis kunagise legendaarse lipkonna järgi „Okaskannel”. Okaskannel kuulus Eesti Eetserskautide Ühendusse. Koondused toimusid Keilas ning mitmeid aastaid olid selle eestvedajateks esimese Eesti Vabariigi ajal skauditeed alustanud Votele Luha ja Uno Kaunis. Markus A. Kõiv on öelnud “Imetlesin alati mõlemate vanahärrade südikust ning entusiasmi. Vaatamata sellele, et Luha (just nii me teda kutsusime) oli ühe jalaga, ei takistanud see temal ühtegi laagrit organiseerimast.”

Lipkond Okaskannel lõi ühingu Läti ja Leedu skautidega. Ühingu märgiks oli liilia kolme riigi nimedega.

Algse Okaskandle saamislugu on raamatus „Igavesti Noored”, mis on ka Rahvusraamatukogus saadaval.

Kasutatud Heldur Põdersoo kirja, märki ja
joonistusi (eskiise) aastast 1998, mis oli
saadetud Eestis tegutsevale lipkonnale Okaskannel.

 

Tekst: Markus A. Kõiv (ajakiri “Eesti Skaut” aprill 2007)

 

 


Väljavõte Eesti skaudiajakirjast “Tulehoidja” number 1-93

Ajakirja esikaas                                                   Ajakirja tagakaas