Kes on skaudid ja lipkond Okaskannel?

Skautideks nimetatakse üldnimetusena kõiki inimesi, kes on praegusel hetkel või kunagi varem osalenud skautlikus tegevuses. Eestis on skaudid nii poisid kui tüdrukud. Skautluse juhtmõte on õppimine läbi tegevuse, elamuste ja mängu. Sealhulgas pakub skautlus tegevust, mis annab oskusi, et igas olukorras hästi hakkama saada. Skautide tegevus on korraldatud vanusegruppide kaupa. Nii on oma eesmärkidega programm olemas hundudele, skautidele, vanemskautidele ja ränduritele.

Lipkond Okaskannel on üks vanimaid Eestis tegutsevaid skaudiüksusi.
Hetkel on lipkonnas 31 liiget.

Okaskannel on tegev Harku vallas ja lipkonna 14-aastased ja vanemad liikmed saavad kokku kord kuus OK klubis. Seal jagatakse infot ja kogemusi ning tehakse koos midagi lõbusalt motiveerivat.

Pikemalt skautluse ajaloost saab lugeda Eesti Skautide Ühingu kodulehelt.